How do you define Arrogance?!

Платформата Arrogance.mk ги содржи суровите материјали од филмот How do you define Arrogance?!

Таа носи „поголема резолуција" во приказните на четворицата протагонисти на филмот.

Целта на платформата е да биде „излог" за манифестациите на ароганцијата од страна на системот или од кој било друг ентитет или индивидуа. Истата ќе понуди можност за раскажување кратки видео или аудио приказни што граѓанинот ќе се охрабри да ги изнесе од своето искуство.

Кога работите јасно ќе ги видиме, правиме прв чекор кон нивното решавање.